Cần chuẩn bị những giấy tờ gì để làm sổ đỏ? Cập nhật mới nhất 2023

0
501

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì bước đầu tiên cần phải thực hiện đó là chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tiến hành nộp tại nơi quy định. Vậy cần chuẩn bị những loại giấy tờ gì để xin làm sổ đỏ và hoàn thiện hồ sơ xin cấp sổ đỏ? Theo dõi bài viết dưới đây để cập nhật những thông tin mới nhất 2023 về các loại giấy tờ cần thiết khi làm sổ đỏ.

Đối với đất đã có giấy tờ khi làm sổ đỏ cần chuẩn bị:

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu gồm có:

1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK.
Cần chuẩn bị những giấy tờ gì để làm sổ đỏ? Cập nhật mới nhất 2023
Mẫu số 04a/ĐK
2. Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất.
3. Một trong các giấy tờ quy định tại Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở, cụ thể:
– Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng.

Nếu nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
– Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước từ trước ngày 05/7/1994.
– Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết.
– Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân…
– Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật:

+ Nếu nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01/7/2006 thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở.

+ Nếu nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết.

– Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật.
– Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì:

+ Phải có giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01/7/2006 có chữ ký của các bên có liên quan và phải được UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) xác nhận.

+ Nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01/7/2006 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được UBND cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó.

+ Nếu người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy định trên mà hiện trạng nhà ở không phù hợp với giấy tờ đó thì phần nhà ở không phù hợp với giấy tờ phải được UBND cấp xã xác nhận.

– Trường hợp cá nhân trong nước không có giấy tờ thì phải có xác nhận của UBND cấp xã như sau:

+ Phải có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01/7/2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật.

+ Nếu nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01/7/2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch.

+ Nếu nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó.

Lưu ý: Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).

4. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Đối với đất KHÔNG có giấy tờ cần chuẩn bị:

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, đối với đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:

1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK.

2. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

3. Trong từng trường hợp cụ thể phải có xác nhận của UBND cấp xã về việc đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

Lưu ý: Ngoài các giấy tờ trên nếu đi làm thay người đang sử dụng đất, nhà ở thì phải có giấy hoặc hợp đồng ủy quyền.

Hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ khi làm sổ đỏ – dịch vụ cấp sổ đỏ Vietnambankes – Xác thực 

Để chuẩn bị xin cấp sổ đỏ thì chủ đất cần chuẩn bị rất nhiều loại giấy tờ cũng như trải qua rất nhiều các quy trình phức tạp đòi hỏi bạn phải tốn khá nhiều thời gian để hoàn thiện. Liên hệ Vietnambankers Xác thực để được nhận tư vấn các gói dịch vụ Cấp sổ đỏ nhanh chóng, uy tín giúp bạn tiết kiệm thời gian cũng như bớt đau đầu khi phải hoàn thiện các thủ tục giấy tờ khi xin cấp sổ đỏ:

Các gói dịch vụ cấp sổ đỏ tại Vietnambankers Xác thực:

Gói 1: Kê khai hồ sơ sang cấp sổ đỏ

Kê khai cấp sổ đỏ theo yêu cầu của Sở tài nguyên môi trường/ Văn phòng đăng ký đất đai, kê khai hồ sơ thuế cấp sổ đỏ và chuẩn bị hồ sơ cho khách hàng. Trường hợp khách hàng không có thời gian hãy tham khảo các gói dịch vụ sổ đỏ của VietnamBankers Xác thực.

Gói 2: Nộp hồ sơ cấp sổ đỏ

Công việc bao gồm: Kê khai thuế, xin xác nhận Phi nông nghiệp tại Phường, nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn. Dịch vụ chỉ thực hiện đến giai đoạn nhận phiếu hẹn, khách hàng sẽ tự mình đi nộp thuế và nhận sổ đỏ, theo như chúng tôi đã làm thì gói này vừa rẻ vừa an toàn, giai đoạn khó và phức tạp đã được VietnamBankers Xác thực làm.

Gói 3: Cấp sổ đỏ trọn gói

Công việc bao gồm: Kê khai hồ sơ cấp sổ đỏ tại Sở tài nguyên môi trường/ Văn phòng đăng ký đất đai, kê khai thuế, xin xác nhận Phi nông nghiệp tại Phường, nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn, nhận thông báo thuế và đi nộp thuế, nhận sổ đỏ giao tận tay cho khách hàng.

Gói 4: Cấp sổ đỏ Nhanh

Công việc bao gồm các bước của gói dịch vụ trọn gói: “Kê khai hồ sơ cấp sổ đỏ tại Sở tài nguyên môi trường/ Văn phòng đăng ký đất đai, kê khai thuế, xin xác nhận Phi nông nghiệp tại Phường, nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn, nhận thông báo thuế và đi nộp thuế, nhận sổ đỏ giao tận tay cho khách hàng” nhưng khác nhau về thời gian và phí dịch vụ.

________________________________________________

Liên hệ ngay để biết thêm thông tin chi tiết:

Trụ sở: Tòa HPC Landmark 105 Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội (0888522885);

Tổng Đài CSKH: 0888522885 – 0961230210

Liên hệ: xacthuc@vietnambankers.org

Liên hệ chúng tôi: info@vietnambankers.org

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây