More

  DỊCH VỤ TÁCH GỘP SỔ ĐỎ

  DỊCH VỤ TÁCH GỘP SỔ ĐỎ

  Tách thửa đất là gì? Là quá trình chia một thửa đất thành nhiều thửa khác nhau. Mục đích của tách thửa có thể là mua bán hoặc tặng cho.

  Gộp thửa là gì? Ngược lại với tách thửa, quá trình gộp thửa là gộp nhiều thửa đất thành một thửa đất lớn. Với mục đích mở rộng phạm vi sở hữu, tiện cho việc xây cất quy mô lớn, đủ điều kiện về diện tích cho các công trình lớn.

  Bạn đang có nhu cầu thực hiện thủ tục tách gộp sổ đỏ. Tuy nhiên, bạn không có nhiều thời gian để trực tiếp thực hiện? Bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính? Vậy hãy tham khảo ngay dịch vụ tách gộp sổ đỏ nhanh, uy tín tại VietnamBankers Xác thực.

  ĐIỀU KIỆN TÁCH VÀ GỘP THỬA

  Căn cứ pháp lý để thực hiện tách gộp sổ đỏ: Luật Đất đai 2013 và Nghị Định, Thông tư hướng dẫn thi hành

  Điều kiện tách thửa

  • Thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu về tách thửa theo quy định tại Quyết định còn hiệu lực của UBND Tỉnh, Thành phố nơi có đất.
  • Không thuộc các trường hợp không được tách thửa theo quy định pháp luật, quy định của UBND Tỉnh, Thành phố nơi có đất.
  • Các điều kiện riêng đối với từng thửa đất.

  Điều kiện hợp thửa

  • Thửa đất phải gần và liền kề nhau;
  • Thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất;
  • Không hợp thửa với những thửa đất không đủ điều kiện Cấp Giấy chứng nhận.

  HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

  – Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu: TẢI ĐƠN;

  – Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

  – Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:

  • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;
  • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.

  CÁC GÓI DỊCH VỤ TÁCH GỘP SỔ ĐỎ

  Gói 1: Kê khai hồ sơ tách gộp sổ đỏ

  Kê khai tách gộp sổ đỏ theo yêu cầu của Sở tài nguyên môi trường/ Văn phòng đăng ký đất đai, kê khai hồ sơ thuế tách gộp sổ đỏ và chuẩn bị hồ sơ cho khách hàng. Trường hợp khách hàng không có thời gian hãy tham khảo các gói dịch vụ sổ đỏ của VietnamBankers Xác thực.

  Gói 2: Nộp hồ sơ tách gộp sổ đỏ

  Công việc bao gồm: Kê khai thuế, xin xác nhận Phi nông nghiệp tại Phường, nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn. Dịch vụ chỉ thực hiện đếngiai đoạn nhận phiếu hẹn, khách hàng sẽ tự mình đi nộp thuế và nhận sổ đỏ, theo như chúng tôi đã làm thì gói này vừa rẻ vừa an toàn, giai đoạn khó và phức tạp đã được VietnamBankers Xác thực làm.

  Gói 3: Tách gộp sổ đỏ trọn gói

  Công việc bao gồm: Kê khai hồ sơ tách gộp sổ đỏ tại Sở tài nguyên môi trường/ Văn phòng đăng ký đất đai, kê khai thuế, xin xác nhận Phi nông nghiệp tại Phường, nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn, nhận thông báo thuế và đi nộp thuế, nhận sổ đỏ giao tận tay cho khách hàng.

  Gói 4: Tách gộp sổ đỏ Nhanh

  Công việc bao gồm các bước của giói dịch vụ trọn gói: “Kê khai hồ sơ tách gộp sổ đỏ tại Sở tài nguyên môi trường/ Văn phòng đăng ký đất đai, kê khai thuế, xin xác nhận Phi nông nghiệp tại Phường, nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn, nhận thông báo thuế và đi nộp thuế, nhận sổ đỏ giao tận tay cho khách hàng” nhưng khác nhau về thời gian và phí dịch vụ.

  NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ TÁCH GỘP SỔ ĐỎ

  Cơ quan có thẩm quyền tách thửa (tách sổ đỏ), gộp thửa đất (hợp sổ đỏ) là Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm:

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (HOẶC SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

  2. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP QUẬN/ HUYỆN (HOẶC PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

  Việc xác định chính xác cơ quan có thẩm quyền phụ thuộc vào chủ sử dụng đất:

  • Cá nhân hay tổ chức;
  • Quốc tịch (người Việt Nam hay người nước ngoài);
  • Địa điểm

  THUẾ VÀ LỆ PHÍ

  1. Thuế thu nhập cá nhân: 2% x giá trị hợp đồng mua bán hoặc theo giá đất do UBND TP Hà Nội quy định

  2. Lệ phí trước bạ: 0,5% x giá trị hợp đồng mua bán hoặc theo giá đất do UBND TP Hà Nội quy định

  3. Lệ phí thẩm định: 0,15% x giá trị hợp đồng mua bán hoặc theo giá đất do UBND TP Hà Nội quy định

  4. Phí cấp đổi sổ mới (nếu có): 972.000 VND

  QUY TRÌNH THỦ TỤC TÁCH GỘP SỔ ĐỎ

  01
  Người sử dụng đất có như cầu sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
  02
  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
  03
  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện: - Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; - Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa; - Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

  Lưu ý:

  Đối với trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
  • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất.

  Trong trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

  • Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
  • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất.

  LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

  Những lợi ích gói sản phẩm dịch vụ này mang lại bao gồm:

  • Rút ngắn 50% thời gian hoàn thành giao dịch bất động sản.
  • Bên bán (cá nhân, chủ đầu tư) và bên mua (khách hàng) dễ dàng thỏa thuận trong quá trình mua – bán.
  • Bên bán được thanh toán sớm hơn.
  • Bên mua được đảm bảo tính khả năng sang tên và tính xác thực của giấy tờ.

  KHÁCH HÀNG CỦA VIETNAMBANKERS

  VietnamBankers với mạng lưới hơn 2.000 khách hàng trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Thương mại dịch vụ… 

  VietnamBankers luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng, giúp cho nhiều Quý Khách hàng được sử dụng dịch vụ chất lượng nhất.

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS

  Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.

  KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ VIETNAMBANKERS?

  "Dường như VietnamBankers thấu hiểu rất rõ cái sự vất vả và căng thẳng của các lãnh đạo cũng như anh chị em nhân viên ngân hàng khi liên tục phải đối mặt với những rủi ro khi xử lý hồ sơ, tài liệu của khách hàng." ÔNG CAO THANH HÀ Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP TPBank
  TPBank - Nam Từ Liêm
  "Chúng tôi đánh giá cao các dịch vụ về xác thực giấy tờ xe và giấy tờ nhà đất của VietnamBankers. Chi phí hợp lý, tính chính xác cao." ÔNG LÊ XUÂN TRƯỜNG Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP SeABank
  SeABank - Láng Hạ
  "Tôi đánh giá các về tốc độ xử lý hồ sơ và thời gian trả kết quả xác thực của VietnamBankers, điều đó giúp tôi an tâm để tập trung vào công việc chính." ÔNG HOÀNG TRƯỜNG MẠNH Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc tế
  VIB - Thanh Xuân
  "Chúng tôi đã tránh được rất nhiều rủi ro về tài sản đảm bảo khi sử dụng dịch vụ xác thực của VietnamBankers. Tôi đánh giá cao về ý nghĩa của dịch vụ xác thực đối với ngành ngân hàng" ÔNG BÙI XUÂN LONG Giám đốc Kinh doanh Ngân hàng TMCP Quốc tế
  VIB - Nhà Bè
  "Dịch vụ xác thực của VietnamBankers đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác phòng chống rủi ro về giả mạo giấy tờ. Tôi thực sự đánh giá cao về sự hỗ trợ tận tâm của VietnamBankers đối với khách hàng" ÔNG NGUYỄN NGỌC HOÀNG Chuyên viên Cao cấp Ngân hàng TMCP Việt Á
  VietABank - Hội sở

  CẢNH BÁO RỦI RO

  CHÚNG TÔI SẴN SÀNG HỖ TRỢ

  Nhận tư vấn ngay

  • Gọi: 0888522885 – 0961230210
  • Thứ 2 – thứ 6: 08:00 – 18:00
  • Thứ 7: 08:00 – 12:00

  Hỗ trợ trực tiếp

  Tòa HPC Landmark 105, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

  Kết nối