More

  PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG ĐIỆN TỬ EKYC

  THỰC TRẠNG TỘI PHẠM GIẢ MẠO

  ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

  Nhóm Dịch vụ khách hàng

  • Giao dịch viên;
  • Kiểm soát Viên;
  • Trưởng phòng DVKH;
  • Kiểm soát sau;
  • Kho quỹ, Hậu kiểm…

  Nhóm tín dụng & Kiểm soát rủi ro

  • CV Tín dụng: KHCN, KHDN
  • CV tư vấn
  • CV Thẩm định
  • CV bộ phận Vận hành và Kiểm soát rủi ro

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  Nắm được các kiến thức cơ bản về xác thực ảnh chân dung

  Nắm được kiến thức cơ bản về xác thực video

  Hiểu được các phương pháp và trình tự xác thực video

  Hiểu được kiến thức cơ bản và phương pháp xác thực âm thanh nhận dạng người

  KHUNG NỘI DUNG CƠ BẢN

  PHẦN 1: XÁC THỰC ẢNH CHÂN DUNG

  • I.Kiến thức cơ bản về xác thực ảnh chân dung
  • 1. Ảnh chân dung
  • 2. Xác thực ảnh chân dung
  • 3. Ý nghĩa
  • II. Trình tự xác thực ảnh chân dung
  • 1. Nghiên cứu sơ bộ
  • a. Kiểm tra mẫu yêu cầu xác thực
  • b. Tiến hành chụp lại và phóng ảnh đảm bảo cùng tỷ lệ giữa ảnh cần xác thực và mẫu ảnh so sánh (Ảnh trong CMND, CCCD, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe)
  • c. Xác định tư thế đầu của đối tượng trong ảnh
  • - Xác định góc cúi, ngửa của đầu đối với ảnh chụp nghiêng
  • - Xác định góc cúi, ngửa và góc quay của đầu đối với ảnh chụp chính diện
  • 2. Nghiên cứu tách biệt
  • a. Phương pháp quan sát, phương pháp đo đạc, phương pháp trích xuất, phương pháp so sánh, đối chiếu
  • b. Phương tiện
  • 3. So sánh tổng hợp
  • a. Phương pháp đối chiếu
  • b. Phương pháp ghép ảnh
  • c. Phương pháp chồng phim dương bản
  • d. Phương pháp đánh giá bằng tỷ số giữa các kích thước
  • 4. Kết luận

  PHẦN 2: XÁC THỰC VIDEO NHẬN DẠNG NGƯỜI

  • I. Nhận thức cơ bản về xác thực video
  • 1. Khái niệm cơ bản về dữ liệu video
  • 2. Các định dạng video phổ biến
  • 3. Các hình thức thu nhận tín hiệu và cách thu giữ, bảo quản dữ liệu video
  • II. Phương pháp xác thực video
  • 1. Lọc nhiễu nâng cao chất lượng video
  • 2. Xác thực video
  • a. Khái niệm
  • b. Phương pháp xác thực video
  • - Quan sát nội dung
  • - Phân tích các khung hình (frame)
  • - Nghe, phân tích nội dung âm thanh
  • 3. Xác thực nội dung video
  • a .Khái niệm
  • b. Các phương pháp xác thực
  • - Mô tả theo trục thời gian
  • - Mô tả theo diễn biến của từng đối tượng
  • 4. Nhận dạng đối tượng ảnh video
  • - Nhận dạng mặt người
  • - Nhận dạng qua dáng đi
  • - Nhận dạng đối tượng ảnh khác
  • 5. Các thuộc tính khác của ảnh
  • III. Trình tự xác thực video
  • 1. Xác thực nội dung
  • - Chuẩn bị
  • - Nghiên cứu xác thực
  • - Xác thực
  • - Kết luận xác thực
  • 2. Trình tự xác thực nội dung
  • - Chuẩn bị xác thực
  • - Nghiên cứu xác thực tách biệt
  • - Xác thực so sánh
  • - Đánh giá và kết luận

  PHẦN 3: XÁC THỰC ÂM THANH NHẬN DẠNG NGƯỜI

  • I. Nhận thức cơ bản về xác thực âm thanh
  • 1. Bản chất âm thanh
  • - Tốc độ âm thanh
  • - Cường độ âm thanh
  • - Trường độ âm thanh
  • - Cao độ âm thanh
  • - Âm sắc
  • 2. Dấu vết âm thanh
  • 3. Cách biểu diễn tín hiệu âm thanh
  • a. Dạng sóng âm
  • b. Dạng phổ (2 chiều)
  • c. Dạng phổ (3 chiều)
  • 4. Phân loại các thiết bị ghi và lưu trữ âm thanh
  • 5. Thiết bị phân tích phổ âm thanh
  • II. Nội dung và phương pháp xác thực âm thanh
  • 1. Phương pháp xác thực âm thanh ghi âm
  • a. Xác thực ghi âm sử dụng kỹ thuật tương tự
  • - Kiểm tra vật lý
  • - Nghe
  • - Phân tích sóng âm
  • - Phân tích phổ 3 chiều (spectrographic)
  • - Phân tích cấu trúc bề mặt băng từ
  • - Phân tích phổ pha
  • - Phân tích nhiễu nền
  • - Phân tích tính ổn định của cấu trúc hài
  • - Phân tích so sánh các đoạn âm thanh trùng hợp
  • b.Xác định âm thanh ghi âm kỹ thuật số
  • c. Các bước thực hiện xác thực âm thanh
  • III. Xác thực nhận dạng người nói
  • 1. Nhận thức chung về xác thực người nói
  • a. Cơ sở khoa học nhận dạng người nói
  • b. Thông tin đặc trưng giọng nói mỗi người
  • c. Các phương pháp nhận dạng người nói hiện nay
  • - Nhận dạng người nói bằng cơ quan thính giác của con người
  • - Nhận dạng người nói bằng phương pháp phân tích phổ
  • - Nhận dạng người nói tự động
  • d. Các nguyên nhân gây nỗi nhận dạng người nói
  • - Tính không ổn định của bản thân người nói
  • - Cải trang tiếng nói và giả giọng nói người khác
  • - Các tác nhân kỹ thuật gây sai số cho nhận dạng người nói
  • 2. Xác thực nhận dạng người nói
  • a. Phương pháp nghe – phân tích phổ âm thanh xác thực nhận dạng người
  • b. Phương pháp tự động xác thực nhận dạng người nói
  • 3. Quy trình xác thực nhận dạng người nói
  • 4. Yêu cầu chung về mẫu xác thực và mẫu so sánh
  • a. Đối với mẫu tiếng nói cần xác thực
  • b. Đối với mẫu tiếng nói so sánh

  ĐÀO TẠO TƯƠNG TÁC, LẤY HỌC VIÊN LÀM TRỌNG TÂM.

  Khảo sát nhu cầu đào tạo + Test năng lực trước đào tạo

  E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức Workshop thực hành

  Trao đổi và hỏi đáp

  Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên

  Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia

  QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  TRƯỚC ĐÀO TẠO

  • VietnamBankers đánh giá và khảo sát nhau cầu thông qua thực trạng, yêu cầu, tính chất công việc của CBNV.
  • Elearning và test trước đào tạo
  • Đánh giá hồ sơ, năng lực của CBNV
  • Báo cáo kết quả khảo sát trước đào tạo

  THỐNG NHẤT

  • Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo
  • Thời lượng/ Thời gian/Số lượng/ Địa điểm
  • Phương pháp phối hợp thực hiện tổng quan
  • Danh sách Học viên

  CHUẨN BỊ

  • Làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tài liệu theo yêu cầu
  • Xây dựng kịch bản xuyên suốt đáp ứng mục tiêu.
  • Huấn luyện nhóm giảng viên theo kịch bản

  THỰC HIỆN

  • Thực hiện đào tạo
  • Elearning trên hệ thống VietnamBankers;
  • Woskshop thực hành 1 ngày
  • Số lượng lớp theo yêu cầu
  • Thời gian thưc hiện theo yêu cầu của Ngân hàng

  BÁO CÁO

  • Test năng lực sau đào tạo
  • Danh sách điểm test của Học viên
  • Báo cáo sau khóa học
  • Đánh giá lớp của giảng viên và học viên
  • Các học viên nổi trội
  • Các đề xuất khuyến nghị
  • Trao chứng chỉ/Chứng nhận
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.

  Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ 90% thời lượng thực hành.

  BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  • Báo cáo chương trình đào tạo gồm:
  • Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên.
  • Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
  • 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
  • Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.
  • Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:
  • Bảng điểm danh học viên của lớp học.
  • Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên.
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH