More

  PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC KHÁCH HÀNG QUA HÌNH ẢNH, VÂN TAY VÀ GIẤY TỜ TUỲ THÂN

  THỰC TRẠNG TỘI PHẠM GIẢ MẠO

  ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

  Nhóm Dịch vụ khách hàng

  • Giao dịch viên;
  • Kiểm soát Viên;
  • Trưởng phòng DVKH;
  • Kiểm soát sau;
  • Kho quỹ, Hậu kiểm…

  Nhóm tín dụng & Kiểm soát rủi ro

  • CV Tín dụng: KHCN, KHDN
  • CV tư vấn
  • CV Thẩm định
  • CV bộ phận Vận hành và Kiểm soát rủi ro

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  Nắm bắt được các mẫu in, phôi in giấy tờ tuỳ thân

  Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả

  Nhận biết được các thủ đoạn giả mạo giấy tờ tùy thân

  Hiểu được kiến thức cơ bản về nhận dạng người, vân tay

  KHUNG NỘI DUNG CƠ BẢN

  PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT GIẤY TỜ TÙY THÂN GIẢ MẠO

  • I. PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT PHÔI, MẪU IN CỦA GIẤY TỜ TÙY THÂN
  • 1. Phương pháp nhận biết phôi in CMND cũ;
  • 2. Phương pháp nhận biết phôi in CMND mới
  • 3. Phương pháp nhận biết phôi in CCCD;
  • 4. Phương pháp nhận biết phôi in CCCD có gắn chíp;
  • 5. Phương pháp nhận biết phôi in Hộ chiếu;
  • 6. Phương pháp nhận biết phôi in Giấy phép lái xe;
  • II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT GIẤY TỜ THÂN GIẢ MẠO BẰNG THỦ ĐOẠN THAY ẢNH VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN 1. Phương pháp nhận biết thủ đoạn thay toàn bộ ảnh (CMND, CCCD, GPLX). 2. Phương pháp nhận biết thủ đoạn giả mạo giấy tờ tùy thân bằng tẩy, xóa, sửa chữa.
  • III. PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT GIẤY TỜ TÙY THÂN GIẢ MẠO
  • 1. Phương pháp kiểm tra trực tiếp;
  • 1.1 Kiểm tra phôi Giấy CMND, CCCD, GPLX;
  • 1.2 Kiểm tra tẩy xoá tại các mục;
  • 1.3 Kiểm tra dấu nổi;
  • 1.4 Kiểm tra 4 mép ảnh;
  • 1.5 Kiểm tra tem bảo an;
  • 1.6 Kiểm tra dưới ánh sáng tử ngoại;
  • 1.7 Kiểm tra vi in;
  • 2. Phương pháp Kiểm tra qua hình ảnh
  • 2.1 Cách chụp ảnh để nhận biết;
  • 2.2 Vị trí chụp ảnh;
  • 2.3 Công cụ chụp ảnh;
  • 2.4 Ánh sáng chụp;
  • 2.5 Kích thước ảnh, độ phân giải;

  PHẦN 2: XÁC THỰC KHÁCH HÀNG QUA HÌNH ẢNH

  • I. NHẬN THỨC CHUNG
  • 1. Khái niệm
  • 2. Mục đích
  • 3. Cơ sở khoa học
  • 4. Nguyên tắc mô tả
  • 5. Phương pháp mô tả
  • II. HỆ THỐNG ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG NGƯỜI
  • 1. Đặc điểm cơ thể
  • 2. Đặc điểm chung
  • 3. Đặc điểm cấu trúc các bộ phận cơ thể con người
  • 3.1. Khuôn mặt
  • 3.2. Tóc
  • 3.3. Trán
  • 3.4. Lông mày
  • 3.5. Mắt
  • 3.6. Gồ má
  • 3.7. Mũi
  • 3.8. Miệng
  • 3.9. Cằm
  • 3.10. Tai
  • 3.11. Nếp nhăn
  • III. PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG NGƯỜI
  • 1. Phương pháp nhận dạng người trực tiếp
  • 2. Phương pháp nhận dạng người qua ảnh
  • IV. MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH NHẬN DIỆN NGƯỜI QUA ẢNH

  PHẦN 3: XÁC THỰC KHÁCH HÀNG QUA VÂN TAY

  • I. NHẬN THỨC CHUNG
  • 1. Khái niệm
  • 2. Mục đích
  • 3. Cơ sở khoa học
  • II. CƠ SỞ PHÂN BIỆT VÀ NHẬN DẠNG DẤU VÂN TAY
  • 1. Khái quát về đường vân
  • 2. Sự hình thành và tính ổn định của đường vân
  • 3. Phân vùng đường vân
  • III PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÂN
  • 1. Vân hình cung
  • Vân hình cung thường
  • Vân hình cung trồi
  • 2. Vân hình quai
  • Vân hình quai phải
  • Vân hình quai trái
  • 3. Vân hình xoáy
  • IV. MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ NHẬN DẠNG VÂN TAY

  ĐÀO TẠO TƯƠNG TÁC, LẤY HỌC VIÊN LÀM TRỌNG TÂM.

  Khảo sát nhu cầu đào tạo + Test năng lực trước đào tạo

  E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức Workshop thực hành

  Trao đổi và hỏi đáp

  Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên

  Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia

  QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  TRƯỚC ĐÀO TẠO

  • VietnamBankers đánh giá và khảo sát nhau cầu thông qua thực trạng, yêu cầu, tính chất công việc của CBNV.
  • Elearning và test trước đào tạo
  • Đánh giá hồ sơ, năng lực của CBNV
  • Báo cáo kết quả khảo sát trước đào tạo

  THỐNG NHẤT

  • Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo
  • Thời lượng/ Thời gian/Số lượng/ Địa điểm
  • Phương pháp phối hợp thực hiện tổng quan
  • Danh sách Học viên

  CHUẨN BỊ

  • Làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tài liệu theo yêu cầu
  • Xây dựng kịch bản xuyên suốt đáp ứng mục tiêu.
  • Huấn luyện nhóm giảng viên theo kịch bản

  THỰC HIỆN

  • Thực hiện đào tạo
  • Elearning trên hệ thống VietnamBankers;
  • Woskshop thực hành 1 ngày
  • Số lượng lớp theo yêu cầu
  • Thời gian thưc hiện theo yêu cầu của Ngân hàng

  BÁO CÁO

  • Test năng lực sau đào tạo
  • Danh sách điểm test của Học viên
  • Báo cáo sau khóa học
  • Đánh giá lớp của giảng viên và học viên
  • Các học viên nổi trội
  • Các đề xuất khuyến nghị
  • Trao chứng chỉ/Chứng nhận
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.

  Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ 90% thời lượng thực hành.

  BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  • Báo cáo chương trình đào tạo gồm:
  • Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên.
  • Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
  • 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
  • Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.
  • Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:
  • Bảng điểm danh học viên của lớp học.
  • Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên.
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH