More

  AN TOÀN KHO QUỸ VÀ KỸ NĂNG NHẬN BIẾT TIỀN THẬT, TIỀN GIẢ

  VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?

  – Hiện nay, nhân viên ngân hàng khi được bố trí làm công tác tiền tệ, kho quỹ (giao dịch viên, kiểm ngân, thủ quỹ, thủ kho tiền…) thực hiện các công việc cụ thể hàng ngày như kiểm đếm, giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá chủ yếu dựa vào các văn bản quy định của Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn của từng ngân hàng thương mại để thực hiện và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Vì vậy, trong quá trình thực hiện công tác tiền tệ, kho quỹ luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro dẫn đến mất an toàn tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do ngân hàng quản lý và bảo quản như: rủi ro về tác nghiệp; rủi ro về đạo đức.
  – Theo nội dung Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Thống đốc NHNN về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng quy định: “2. Người làm công tác thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả phải được tập huấn kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền”.
  Từ những vấn đề nêu trên, việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý kho quỹ và kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả cho cán bộ, nhân viên làm công tác tiền tệ, kho quỹ ngân hàng là hết sức cần thiết.

  ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

  Nhóm Dịch vụ khách hàng

  • Giao dịch viên;
  • Kiểm soát Viên;
  • Trưởng phòng DVKH;
  • Kiểm soát sau;
  • Kho quỹ, Hậu kiểm…

  Nhóm Vận hành & Kho quỹ

  • CV Kho quỹ Trung tâm
  • KSV Kho quỹ Trung tâm
  • Trưởng phòng Kho quỹ Trung tâm
  • CV bộ phận Vận hành và Kiểm soát rủi ro

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  Cung cấp kiến thức cơ bản cho học viên về công tác quản lý và an toàn kho quỹ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro trong quá trình tác nghiệp; đảm bảo tính tuân thủ theo các quy định của nhà nước cũng như của ngành trong hoạt động kiểm đếm, phân loại, thu chi, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong ngành ngân hàng

  Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đề cao tính tự giác tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhân viên làm công tác tiền tệ, kho quỹ

  Hướng dẫn cách nhận biết tiền thật, tiền giả đối với các loại giấy bạc nói chung và đối với một số loại tiền giấy cụ thể như VND, USD, EUR, GBP, AUD, CAD... theo phương pháp chuẩn của các Ngân hàng Trung ương trên thế giới (Feel - Look - Tilt - Check) nhằm đảm bảo không để tiền giả lọt vào kho quỹ ngân hàng

  Đối với cán bộ quản lý: nhận diện, kiểm soát được những rủi ro tiềm ẩn (kể cả rủi ro tác nghiệp và rủi ro đạo đức), đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do đơn vị quản lý và bảo quản

  MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM

  Khảo sát nhu cầu đào tạo + Test năng lực trước đào tạo

  E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức Workshop thực hành

  Trao đổi và hỏi đáp cùng chuyên gia trước Workshop thực hành

  Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên

  Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia

  KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  Stt (Number) Học phần (Module) Hình thức tổ chức (Mode)
  1 HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH E-learning & Mentor
  1.1 Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo E-learning & Mentor
  1.2 Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành E-learning & Mentor
  1.3 Hướng dẫn học viên chụp ảnh Xác thực E-learning & Mentor
  1.4 Giáo trình học viên E-learning & Mentor
  2 KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
  3 TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
  4 THỰC TRẠNG SAI PHẠM VỀ AN TOÀN KHO QUỸ VÀ TIỀN GIẢ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG E-learning & Mentor
  5 AN TOÀN KHO QUỸ E-learning & In-class training
  5.1 Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá E-learning & In-class training
  5.1.1 Quy trình thu, chi tiền mặt E-learning & In-class training
  5.1.2 Giao nhận tiền mặt , ngoại tệ, giấy tờ có giá E-learning & In-class training
  5.1.3 Bảo quản tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá E-learning & In-class training
  5.1.4 Vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá E-learning & In-class training
  5.1.5 Kiểm tra, kiểm kê tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá E-learning & In-class training
  5.2 Quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông E-learning & In-class training
  5.2.1 Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông E-learning & In-class training
  2.2 Phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông E-learning & In-class training
  5.2.3 Tuyển chọn tiền không đủ lưu thông E-learning & In-class training
  5.2.4 Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông E-learning & In-class training
  5.2.5 Giám định tiền khôn đủ tiêu chuẩn lưu thông E-learning & In-class training
  5.2.6 Tiền nghi do hành vi hủy hoại E-learning & In-class training
  5.2.7 Đóng gói tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông E-learning & In-class training
  5.2.8 Giao nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông E-learning & In-class training
  5.2.9 Điều khoản thi hành E-learning & In-class training
  5.2.10 Tiêu chí ảnh hưởng đến chất lượng tiền trong lưu thông E-learning & In-class training
  5.2.11 Một số hình ảnh minh họa E-learning & In-class training
  5.3 Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả E-learning & In-class training
  5.3.1 Các văn bản liên quan E-learning & In-class training
  5.3.2 Khái niệm tiền giả, tiền nghi giả E-learning & In-class training
  5.3.3 Trách nhệm thu giữ tiền giả E-learning & In-class training
  5.3.4 Căn cứ để xác định tiền giả E-learning & In-class training
  5.3.5 Thu giữ tiền giả E-learning & In-class training
  5.3.6 Đóng dấu, bấm lỗ tiền giả E-learning & In-class training
  5.3.7 Trưởng hợp thông báo công an E-learning & In-class training
  5.3.8 Tạm thu giữ tiền nghi giả E-learning & In-class training
  5.3.9 Bảo quản và giao nộp tiền giả của TCTD E-learning & In-class training
  5.3.10 Giám định tiền giả, tiền nghi giả E-learning & In-class training
  5.3.11 Xử lý kết quả sau giám định E-learning & In-class training
  5.3.12 Thu nhận và tiêu hủy tiền giả E-learning & In-class training
  5.3.13 Thông tin về đặc điểm tiền giả loại mới E-learning & In-class training
  6 KỸ NĂNG NHẬN BIẾT TIỀN THẬT- TIỀN GIẢ E-learning & In-class training
  6.1 Tiền Polymer Việt Nam E-learning & In-class training
  6.1.1  Đặc điểm kỹ thuật bảo an của tiền Polymer Việt Nam E-learning & In-class training
  6.1.2 Kỹ năng nhận biết tiền Polymer VNĐ thật- giả E-learning & In-class training
  a Quan sát so sánh tổng thể E-learning & In-class training
  b Kiểm tra bóng chím, dây bảo hiểm, hình định vị E-learning & In-class training
  c Kiểm tra cửa sổ E-learning & In-class training
  d Kiểm tra giấy nền Polymer E-learning & In-class training
  e Kiểm tra nét in nổi E-learning & In-class training
  f Kiểm tra mực đổi màu E-learning & In-class training
  g Kiểm tra yếu tố iriodin E-learning & In-class training
  h Kiểm tra hình ẩn nổi E-learning & In-class training
  i Kiểm tra bằng kính lúp E-learning & In-class training
  k Kiểm tra bằng đèn cực tím ( UV) E-learning & In-class training
  6.2 Tiền Dolla Mỹ (USD) E-learning & In-class training
  6.2.1 Thông tin tổng quan về tiền USD E-learning & In-class training
  a Series 1996 E-learning & In-class training
  b Series 2004 E-learning & In-class training
  c $ 1 & $ 2 vẫn giữ nguyên thiết kế Series 1990 E-learning & In-class training
  d Giấy in USD E-learning & In-class training
  e Công nghệ in E-learning & In-class training
  f Số seri E-learning & In-class training
  g Một số ký hiệu E-learning & In-class training
  h Đặc điểm bảo an Series 1996 E-learning & In-class training
  6.2.2 Đặc điểm bảo an Series 1996 E-learning & In-class training
  a Hình bóng chìm E-learning & In-class training
  b Dây bảo hiểm E-learning & In-class training
  c Mực đổi màu E-learning & In-class training
  d Đặc điểm khác E-learning & In-class training
  6.2.3 Kiểm tra, nhận biết Series 1996 E-learning & In-class training
  6.2.4 Đặc điểm bảo an Seriies 2004 E-learning & In-class training
  a Dải bảo an 3-D ($100) E-learning & In-class training
  b Mực đổi màu E-learning & In-class training
  c Hình bóng chìm E-learning & In-class training
  d Dây bảo hiểm E-learning & In-class training
  e Đặc điểm khác E-learning & In-class training
  6.3 Tiền giấy EURO E-learning & In-class training
  6.3.1 Thông tin tổng quan về tiền giấy EURO E-learning & In-class training
  6.3.2 Các bước kiểm tra tính xác thực của đồng tiền E-learning & In-class training
  a Cảm nhận bằng xúc giác E-learning & In-class training
  b Cảm nhận bằng thị giác E-learning & In-class training
  c Chao nghiêng tờ tiền E-learning & In-class training
  d Kiểm tra bằng công cụ E-learning & In-class training
  6.3.3 Dùng kính lúp kiểm tra ký tự in siêu nhỏ trên một số vị trí của tờ tiền E-learning & In-class training
  a Kiểm tra các yếu tố phát quang dưới đèn cực tím (UV) E-learning & In-class training
  b EUROPA – Tiền giấy EURO thế hệ thứ hai E-learning & In-class training
  6.3.4 Kiểm tra tính xác thực trên tiền giấy EURO E-learning & In-class training
  a Xúc giác E-learning & In-class training
  b Thị giác E-learning & In-class training
  c Chao nghiêng E-learning & In-class training
  d Công cụ E-learning & In-class training
  6.4 Tiền nhân dân tệ E-learning & In-class training
  6.4.1 Tổng quan về Tiền nhân dân tệ E-learning & In-class training
  6.4.2 Kiểm tra- nhận biết E-learning & In-class training
  a Kiểm tra bằng tay E-learning & In-class training
  b Kiểm tra bằng mắt E-learning & In-class training
  c Chao nghêng E-learning & In-class training
  d Kiểm tra bằng công cụ E-learning & In-class training
  7 TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning
  8 FEED BACK ĐÀO TẠO E-learning
  9 TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ Others
  10 HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG Mentor
  TỔNG KẾT

  QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  TRƯỚC ĐÀO TẠO

  • VietnamBankers đánh giá và khảo sát nhau cầu thông qua thực trạng, yêu cầu, tính chất công việc của CBNV.
  • Elearning và test trước đào tạo
  • Đánh giá hồ sơ, năng lực của CBNV
  • Báo cáo kết quả khảo sát trước đào tạo

  THỐNG NHẤT

  • Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo
  • Thời lượng/ Thời gian/Số lượng/ Địa điểm
  • Phương pháp phối hợp thực hiện tổng quan
  • Danh sách Học viên từng lớp

  CHUẨN BỊ

  • Làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tài liệu theo yêu cầu
  • Xây dựng kịch bản xuyên suốt đáp ứng mục tiêu
  • Huấn luyện nhóm giảng viên theo khung chương trình và kịch bản giảng đã thống nhất
  • Chuẩn bị sổ tay chi tiết, hệ thống công cụ, dụng cụ và bài tập mẫu cho từng học viên

  THỰC HIỆN

  • Thực hiện đào tạo
  • Elearning trên hệ thống VietnamBankers;
  • Woskshop thực hành
  • Số lượng lớp theo yêu cầu
  • Thời gian thưc hiện theo yêu cầu của Ngân hàng

  BÁO CÁO

  • Test năng lực sau đào tạo
  • Danh sách điểm test của Học viên
  • Báo cáo sau khóa học
  • Đánh giá lớp của giảng viên và học viên
  • Các học viên nổi trội
  • Các đề xuất khuyến nghị
  • Trao chứng chỉ/Chứng nhận
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  SAU ĐÀO TẠO

  • Sổ tay ứng dụng vào công việc
  • Chuyên gia hỗ trợ kèm cặp 24/07 trong vòng 2 tháng

  VÌ SAO CHỌN VIETNAMBANKERS?

  Chúng tôi thấu hiểu và luôn đồng hành cùng với khách hàng và học viên trên suốt chặng đường dài

  THẤU HIỂU

  Chúng tôi HIỂU RÕ những nguy cơ và thủ đoạn giả mạo tài liệu mà mỗi tổ chức, cá nhân có thể gặp phải

  KINH NGHIỆM

  Chúng tôi có KINH NGHIỆM với hàng nghìn khách hàng. Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trên 20 năm chuyên môn

  CHUYÊN NGHIỆP

  Đội ngũ nhân sự CHUYÊN NGHIỆP tận tâm và chất lượng dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế sẵn sàng phục vụ 24/7

  CÔNG NGHỆ

  Chúng tôi sở hữu CÔNG NGHỆ đào tạo hiện đại giúp học viên thực hành và tương tác hiệu quả trong suốt quá trình học

  SÁNG TẠO

  Chúng tôi không ngừng SÁNG TẠO và đổi mới để mang lại những trải nghiệm và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

  CAM KẾT

  Chúng tôi CAM KẾT đồng hành cùng khách hàng và học viên trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ

  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.

  Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ 90% thời lượng thực hành.

  HỆ THỐNG ELEARNING + BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

  Nội dung bài giảng điện tử (Elearning) theo chuẩn 5.0 trên hệ thống VietnamBankers LMS cho phép học viên kết nối học mọi lúc mọi nơi, tính ứng dụng cao và kết nối với giảng viên 24/07.

  Học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống VietnamBankers LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.

  HỌC LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC VIÊN

  VietnamBankers cung cấp đầy đủ sổ tay nghiệp vụ cho từng học viên bao gồm các nội dung nghiệp vụ chi tiết và những phần ghi chú (…) để học viên ghi lại những nội dung cần lưu ý trong quá trình workshop thực hành. Sổ tay nghiệp vụ là cuốn cẩm nang hướng dẫn học viên áp dụng những nội dung chương trình vào thực tế công việc và cung cấp những đầu mối cần hỗ trợ cho học viên sau khi hoàn thành chương trình.

  Ngoài ra, mỗi học viên tham gia workshop thực hành đều được cung cấp đầy đủ các công cụ, thiết bị và mẫu thực hành:

  • Kính hiển vi chuyên dụng có hệ thống đèn led;
  • Đèn UV có bước sóng 365 nm;
  • Các bài tập mẫu thực hành.

  BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  Báo cáo chương trình đào tạo gồm:

  • Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên
  • Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
  • 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
  • Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.

  Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:

  • Bảng điểm danh học viên của lớp học
  • Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS

  Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.

  KHÁCH HÀNG CỦA VIETNAMBANKERS

  VietnamBankers với mạng lưới hơn 2.000 khách hàng trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Thương mại dịch vụ… 

  VietnamBankers luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng, giúp cho nhiều Quý Khách hàng được sử dụng dịch vụ chất lượng nhất.

  HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO