More

  LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO XÁC THỰC

  Mã lớp Khoá học Đối tượng học viên Mục tiêu khóa học Hình thức tổ chức Thời gian khai giảng Học phí
  CK21 Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và giấy tờ giả mạo Nhóm dịch vụ khách hàng:Giao dịch viên,kiểm soát viên, trưởng phòng DNKH, kiểm soát sau, kho quỹ,hậu kiểm,… Nhóm dịch vụ tín dụng và kiểm soát rủi ro:CV Tín dụng(KHCN,KHDN,CV tư vấn,CV thẩm định, CV bộ phận  vận hành  và kiểm soát rủi ro
  • Hiểu được kiến thức cơ bản về Chữ ký
  • Một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và cơ sở nhận biết
  • Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả
  • Nắm bắt được các mẫu in, phôi in
  • Nhận biết các thủ đoạn giả mạo giấy tờ tuỳ thân
  • Nhận biết các thủ đoạn giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
  • Nhận biết các thủ đoạn giả mạo đăng ký xe
  Workshop 01/07/2023 1.000.000đ
  KQ09  An toàn kho quỹ và kỹ năng nhận biết tiền thật – tiền giả Bộ phận Kho Quỹ và Dịch vụ khách hàng:

  • Thủ Quỹ;
  • Trưởng Quỹ;
  • Giao dịch viên;
  • Kiểm soát viên;
  • Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng;
  • Giám đốc Dịch vụ khách hàng.
  • Nắm rõ các Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá;
  • Nắm rõ Quy định về thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông;
  • Nắm rõ Quy định về xử lý tiền giả/ tiền nghi giả;
  • Nhận biết được tiền Polymer VND thật, giả;
  • Nhận biết được tiền Dollar Mỹ (USD) thật, giả;
  • Nhận biết được tiền EURO thật, giả;
  • Nhận biết được tiền Nhân dân tệ thật, giả;
  Workshop 08/07/2023 1.000.000đ
  TS09 Phương pháp xác thực hồ sơ tài sản đảm bảo trong hoạt động cấp tín dụng Khối kinh doanh:CV KHCN,CV KHDN, CV Tư vấn Khối vận hành/ quản rị rủi ro/XLN: CV Định giá, CV  Hỗ trợ tín dụng, CV Thẩm định, CV xử lý nợ
  • Nhận biết được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật – giả
  • Nhận biết được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thật – giả
  • Nhận biết được Kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm thật – giả
  • Xác thực được Giấy chứng nhận đăng ký xe thật – giả
  Workshop 15/07/2023 1.000.000đ
  XT21 Phương pháp xác thực khách hàng qua giấy tờ tuỳ thân, hình ảnh và vân tay Nhóm dịch vụ khách hàng: Giao dịch viên,kiểm soát viên, trưởng phòng  dvkh, kiểm soát sau, kho quỹ, hậu kiểm,… Nhóm dịch vụ tín dụng và kiểm soát rủi ro:CV Tín dụng(KHCN,KHDN,CV tư vấn,CV thẩm định, CV bộ phận  vận hành  và kiểm soát rủi ro
  • Nắm bắt được các mẫu in, phôi in giấy tờ tuỳ thân
  • Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả
  • Nhận biết được các thủ đoạn giả mạo giấy tờ tùy  thân
  • Hiểu được kiến thức cơ bản về nhận dạng người, vân tay
  Workshop 22/07/2023 1.000.000đ
  DT6 Phương pháp xác thực dữ liệu điện tử thật giả Nhóm dịch vụ khách hàng:Giao dịch viên,kiểm soát viên, trưởng phòng DNKH, kiểm soát sau, kho quỹ,hậu kiểm,…

  Nhóm dịch vụ tín dụng và kiểm soát rủi ro:CV Tín dụng(KHCN,KHDN,CV tư vấn,CV thẩm định, CV bộ phận  vận hành  và kiểm soát rủi ro.

  Nhóm nhân viên khác: Quản lý dữ liệu, An ninh nội bộ, Bảo mật thông tin.

  • Học viên sẽ được trang bị kiến thức về các dạng dữ liệu điện tử phổ biến trong ngân hàng như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.
  • Học viên nắm vững quy trình thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền tải dữ liệu điện tử.
  • Học viên sẽ được hướng dẫn về các thủ đoạn và kỹ thuật giả mạo dữ liệu điện tử, bao gồm cách thức chỉnh sửa, sửa đổi và tạo ra dữ liệu giả mạo.
  • Học viên sẽ được đào tạo về các công cụ và phần mềm phân tích dữ liệu để hỗ trợ việc phát hiện dữ liệu điện tử giả mạo.
  • Học viên sẽ được trang bị kỹ năng và biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dữ liệu điện tử khỏi sự giả mạo.
  Workshop 29/07/2023 1.000.000đ
  XT22 Phương pháp xác thực khách hàng qua giấy tờ tuỳ thân, hình ảnh và vân tay Nhóm dịch vụ khách hàng: Giao dịch viên,kiểm soát viên, trưởng phòng  dvkh, kiểm soát sau, kho quỹ, hậu kiểm,… Nhóm dịch vụ tín dụng và kiểm soát rủi ro:CV Tín dụng(KHCN,KHDN,CV tư vấn,CV thẩm định, CV bộ phận  vận hành  và kiểm soát rủi ro
  • Nắm bắt được các mẫu in, phôi in giấy tờ tuỳ thân
  • Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả
  • Nhận biết được các thủ đoạn giả mạo giấy tờ tùy  thân
  • Hiểu được kiến thức cơ bản về nhận dạng người, vân tay
  Workshop 05/08/2023 1.000.000đ

   

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS

  Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.

  HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO XÁC THỰC