More

  LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO XÁC THỰC

  Mã lớp Khoá học Đối tượng học viên Mục tiêu khoa học Hình thức tổ chức Thời gian khai giảng Học phí
  CK21 Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và giấy tờ giả mạo Nhóm dịch vụ khách hàng:Giao dịch viên,kiểm soát viên, trưởng phòng DNKH, kiểm soát sau, kho quỹ,hậu kiểm,…

  Nhóm dịch vụ tín dụng và kiểm soát rủi ro:CV Tín dụng(KHCN,KHDN,CV tư vấn,CV thẩm định, CV bộ phận  vận hành  và kiểm soát rủi ro

  • Hiểu được kiến thức cơ bản về Chữ ký
  • Một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và cơ sở nhận biết
  • Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả
  • Nắm bắt được các mẫu in, phôi in
  • Nhận biết các thủ đoạn giả mạo giấy tờ tuỳ thân
  • Nhận biết các thủ đoạn giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
  • Nhận biết các thủ đoạn giả mạo đăng ký xe
  Workshop 08/10/2022 1.000.000đ
  XT21 Phương pháp xác thực khách hàng qua giấy tờ tuỳ thân, hình ảnh và vân tay Nhóm dịch vụ khách hàng: Giao dịch viên,kiểm soát viên, trưởng phòng  dvkh, kiểm soát sau, kho quỹ, hậu kiểm,…

  Nhóm dịch vụ tín dụng và kiểm soát rủi ro:CV Tín dụng(KHCN,KHDN,CV tư vấn,CV thẩm định, CV bộ phận  vận hành  và kiểm soát rủi ro

  • Nắm bắt được các mẫu in, phôi in giấy tờ tuỳ thân
  • Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả
  • Nhận biết được các thủ đoạn giả mạo giấy tờ tùy  thân
  • Hiểu được kiến thức cơ bản về nhận dạng người, vân tay
  Workshop 05/11/2022 1.000.000đ
  TS09 Phương pháp xác thực hồ sơ tài sản đảm bảo trong hoạt động cấp tín dụng Khối kinh doanh:CV KHCN,CV KHDN, CV Tư vấn

  Khối vận hành/ quản rị rủi ro/XLN: CV Định giá, CV  Hỗ trợ tín dụng, CV Thẩm định, CV xử lý nợ

  • Nhận biết được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật – giả
  • Nhận biết được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thật – giả
  • Nhận biết được Kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm thật – giả
  • Xác thực được Giấy chứng nhận đăng ký xe thật – giả
  Workshop 03/12/2022 1.000.000đ
  KQ09 An toàn kho quỹ và kỹ năng nhận biết tiền thật – tiền giả Bộ phận Kho Quỹ và Dịch vụ khách hàng:

  • Thủ Quỹ;
  • Trưởng Quỹ;
  • Giao dịch viên;
  • Kiểm soát viên;
  • Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng;
  • Giám đốc Dịch vụ khách hàng.

   

  • Nắm rõ các Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá;
  • Nắm rõ Quy định về thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông;
  • Nắm rõ Quy định về xử lý tiền giả/ tiền nghi giả;
  • Nhận biết được tiền Polymer VND thật, giả;
  • Nhận biết được tiền Dollar Mỹ (USD) thật, giả;
  • Nhận biết được tiền EURO thật, giả;
  • Nhận biết được tiền Nhân dân tệ thật, giả;
  Workshop 07/01/2023 1.000.000đ
  CK22 Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và giấy tờ giả mạo Nhóm dịch vụ khách hàng:Giao dịch viên,kiểm soát viên, trưởng phòng DNKH, kiểm soát sau, kho quỹ,hậu kiểm,…

  Nhóm dịch vụ tín dụng và kiểm soát rủi ro:CV Tín dụng(KHCN,KHDN,CV tư vấn,CV thẩm định, CV bộ phận  vận hành  và kiểm soát rủi ro

  • Hiểu được kiến thức cơ bản về Chữ ký
  • Một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và cơ sở nhận biết
  • Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả
  • Nắm bắt được các mẫu in, phôi in
  • Nhận biết các thủ đoạn giả mạo giấy tờ tuỳ thân
  • Nhận biết các thủ đoạn giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
  • Nhận biết các thủ đoạn giả mạo đăng ký xe
  Workshop 04/02/2023 1.000.000đ
  XT22 Phương pháp xác thực khách hàng qua giấy tờ tuỳ thân, hình ảnh và vân tay Nhóm dịch vụ khách hàng: Giao dịch viên,kiểm soát viên, trưởng phòng  dvkh, kiểm soát sau, kho quỹ, hậu kiểm,…

  Nhóm dịch vụ tín dụng và kiểm soát rủi ro:CV Tín dụng(KHCN,KHDN,CV tư vấn,CV thẩm định, CV bộ phận  vận hành  và kiểm soát rủi ro

  • Nắm bắt được các mẫu in, phôi in giấy tờ tuỳ thân
  • Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả
  • Nhận biết được các thủ đoạn giả mạo giấy tờ tùy  thân
  • Hiểu được kiến thức cơ bản về nhận dạng người, vân tay
  Workshop 11/03/2023 1.000.000đ

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS

  Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.

  TIN TUYỂN SINH, KHAI GIẢNG