More

  PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC HỒ SƠ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

  VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?

  Những năm gần đây, các thủ đoạn giả mạo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận đăng ký xe để vay vốn và chiếm đoạn tài sản của ngân hàng đang ngày càng gia tăng. Các thủ đoạn giả mạo tinh vi và qua mắt được rất nhiều phòng công chứng và gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
  Từ đầu năm đến nay, theo báo cáo của Bộ Công An có khoảng 600 vụ việc liên quan đến giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, giả mạo đăng ký xe ô tô, nhiều cán bộ, nhân viên, lãnh đạo phải bồi thường hàng chục tỷ đồng hoặc bị truy tố trước pháp luật. Điển hình qua các vụ án bị khởi tố như: vụ Nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai cấp 14 sổ đỏ giả để thế chấp ngân hàng ở Gia Lai nhằm chiếm đoạt hơn 6,3 tỷ đồng; Vụ án 7 cán bộ và 14 người dân thông đồng làm giả sổ đỏ, vay ngân hang chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng (2021), vụ án Lại Duy Cườn cùng đồng phạm làm giả giấy đăng ký xe nhằm chiếm đoạt hang tỷ đồng ở ngân hang PGBank,….

  Tài liệu giả mạo hồ sơ tài sản đảm bảo trong vay vốn ngân hàng xuất hiện ở khắp các tỉnh thành, thủ đoạn giả mạo đa dạng, tinh vi thậm chí có thể qua mặt được các quy trình thẩm đinh, cấp tín dụng của ngân hàng. Vì vậy, các Cán bộ ngân hàng cần phải được cập nhật kiến thức nhận biết những thủ đoạn làm giả mạo hồ sơ tài sản đảm bảo, giả mạo kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm…

  ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

  Nhóm Tín dụng

  • Chuyên viên KHCN;
  • Chuyên viên KHDN;
  • Trưởng phòng KHCN;
  • Trưởng phòng KHDN
  • Kiểm soát sau;

  Nhóm Thẩm định & Kiểm soát rủi ro

  • Chuyên viên Định giá
  • Chuyên viên Tái thẩm định
  • Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
  • Chuyên viên Xử lý nợ
  • Chuyên viên bộ phận Vận hành và Kiểm soát rủi ro

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  Nhận biết được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật - giả

  Nhận biết được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thật - giả

  Nhận biết được Hợp đồng tài sản đảm bảo và Kết quả Đăng ký giao dịch bảo đảm thật - giả

  Nhận biết được Hợp đồng chuyển nhượng và Giấy chứng nhận đăng ký xe thật - giả

  MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM

  Khảo sát nhu cầu đào tạo + Test năng lực trước đào tạo

  E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức Workshop thực hành

  Trao đổi và hỏi đáp cùng chuyên gia trước Workshop thực hành

  Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên

  Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia

  KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  Thời lượng – giờ
  (Duration – hours)
  Stt
  (Number)
  Học phần
  (Module)
  Hình thức tổ chức
  (Mode)
  Kết quả kỳ vọng
  (Desired Outcomes)
  2.5 1 HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH E-learning & Mentor – Giúp học viên hiểu về mục tiêu của chương trình đào tạo, mô hình và quy trình đào tạo;
   – Hiểu được nội dung chương trình, nội quy học tập và các đầu mối  hỗ trợ học viên;
   – Nắm rõ những nội dung cần chuẩn bị cho giai đoạn “Workshop thực hành” và “Q&A”.
  0.5 1.1 Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo E-learning & Mentor  
  1 1.2 Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành E-learning & Mentor  
  1 1.3 Hướng dẫn học viên chụp ảnh Xác thực E-learning & Mentor  
    1.4 Giáo trình học viên E-learning & Mentor  
  0.5 2 KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO E-learning & Mentor – Nắm được các loại hồ sơ tài sản đảm bảo, dạng tài sản đảm bảo học viên thường xuyên phải xử lý trong công việc;
  – Nắm được các thủ đoạn giảm mạo tài sản đảm bảo mà học viên thường gặp trong công việc;
  – Hiểu rõ quy trình và thực trạng về giả mạo tài sản đảm bảo mà Đơn vị nơi học viên công tác gặp phải;
  – Hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của học viên khi tham gia chương trình đào tạo.
  0.5 3 TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning & Mentor – Nắm được năng lực, nghiệp vụ, kinh nghiệm của học viên trước khi tham gia đào tạo;
  – Nắm được mức độ đáp ứng về yêu cầu công việc đối với từng học viên.
  1 4 THỰC TRẠNG GIẢ MẠO HỒ SƠ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG E-learning & Mentor – Học viên hiểu được thực trạng cũng như những hậu quả do tội phạm giả mạo tài sản đảm bảo gây ra trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, thanh toán;
  – Cảnh báo và răn đe học viên để nâng cao ý thức phòng chống tội phạm giả mạo trong quá trình xử lý công việc.
  3 5 PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT E-learning & In-class training – Nắm bắt được các đặc điểm nhận biết,phôi in, phương pháp chống làm giả trên giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất
  – Nhận biết các thủ đoạn làm giả giấy CNQSDĐ
  – Nắm rõ quy trình kiểm tra các loại giấy CNQSDĐ
  – Ứng dụng các nội dung kiến thức, thực hành nhận biết và phân biệt giấy CNQSDĐ thật – giả cũng như thủ đoạn làm giả
  0.4 5.1 ĐẶC ĐIỂM PHÔI IN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỂN SỬ DỤNG ĐẤT E-learning & In-class training Nhận biết các đặc điểm bảo vệ, phôi in, phương pháp chống làm giả trên giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất 
  0.3 5.1.1 Phương pháp in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất E-learning & In-class training  
  0.2 a Phương pháp in phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất E-learning & In-class training  
  0.1 b Phương pháp in thông tin cá thể Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất E-learning & In-class training  
  0.1 5.1.2 Đặc điểm bảo vệ, nhận biết phôi in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất E-learning & In-class training  
  0.7 5.2 CÁC THỦ ĐOẠN LÀM GIẢ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT E-learning & In-class training Nhận biết các thủ đoạn làm giả Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất và phương pháp nhận biết
  0.1 5.2.1 Làm giả toàn phần (Giả phôi in, giả hình dấu, giả chữ ký) E-learning & In-class training  
  0.1 5.2.2 Thủ đoạn tẩy xoá, sửa chữa, thay trang bổ sung E-learning & In-class training  
  0.1 5.2.3 Thông tin thửa đất không có thật E-learning & In-class training  
  0.2 5.2.4 Giả chữ ký, giả hình dấu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất E-learning & In-class training  
  0.1 a Nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất E-learning & In-class training  
  0.1 b Nhận biết các thủ đoạn giả mạo hình dấu của UBND Quận/ Huyện; hình dấu của UBND tỉnh/ thành phố E-learning & In-class training  
  0.2 5.2.5 Giả chữ ký, giả hình dấu Đăng ký giao dịch bảo đảm E-learning & In-class training  
  0.1 a Nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai E-learning & In-class training  
  0.1 b Phương pháp đối chiếuNhận biết các thủ đoạn giả mạo hình dấu của Văn phòng đăng ký đất đai E-learning & In-class training  
  0.6 5.3 QUY TRÌNH KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT E-learning & In-class training Nắm rõ quy trình kiểm tra xác thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
  0.1 5.3.1 Kiểm tra phôi in E-learning & In-class training  
  0.1 5.3.2 Kiểm tra đặc điểm bảo vệ E-learning & In-class training  
  0.1 5.3.3 Kiểm tra tẩy xoá, sửa chữa, thay trang E-learning & In-class training  
  0.1 5.3.4 Kiểm tra chữ ký E-learning & In-class training  
  0.1 5.3.5 Kiểm tra hình dấu E-learning & In-class training  
  0.1 5.3.6 Kiểm tra trang bổ sung E-learning & In-class training  
  1.3 5.4 THỰC HÀNH NHẬN BIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT E-learning & In-class training Ứng dụng các nội dung kiến thức, thực hành nhận biết và phân biệt giấy CNQSDĐ thật – giả cũng như thủ đoạn làm giả
  2.6 6 PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở E-learning & In-class training – Nắm bắt được các đặc điểm nhận biết,phôi in, phương pháp chống làm giả trên giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
  – Nhận biết các thủ đoạn làm giả giấy CNQSDĐ, QSHNO
  – Nắm rõ quy trình kiểm tra các loại giấy CNQSD, gshno
  – Ứng dụng các nội dung kiến thức, thực hành nhận biết và phân biệt giấy CNQSDĐ, QSHNO thật – giả cũng như thủ đoạn làm giả
  0.3 6.1 ĐẶC ĐIỂM PHÔI IN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỂN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở E-learning & In-class training Nhận biết các đặc điểm bảo vệ, phôi in, phương pháp chống làm giả trên giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, QSHNO
  0.2 6.1.1 Phương pháp in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở E-learning & In-class training  
  0.1 a Phương pháp in phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở E-learning & In-class training  
  0.1 b Phương pháp in thông tin cá thể Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở E-learning & In-class training  
  0.1 6.1.2 Đặc điểm bảo vệ, nhận biết phôi in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở E-learning & In-class training  
  0.7 6.2 CÁC THỦ ĐOẠN LÀM GIẢ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở E-learning & In-class training Nhận biết các thủ đoạn làm giả Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, QSHNO và phương pháp nhận biết
  0.1 6.2.1 Làm giả toàn phần (Giả phôi in, giả hình dấu, giả chữ ký) E-learning & In-class training  
  0.1 6.2.2 Thủ đoạn tẩy xoá, điền thêm, thay trang E-learning & In-class training  
  0.1 6.2.3 Thông tin thửa đất không có thật E-learning & In-class training  
  0.2 6.2.4 Giả chữ ký, giả hình dấu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở E-learning & In-class training  
  0.1 a Nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở E-learning & In-class training  
  0.1 b Nhận biết các thủ đoạn giả mạo hình dấu của UBND Quận/ Huyện; hình dấu của UBND tỉnh/ thành phố E-learning & In-class training  
  0.2 6.2.5 Giả chữ ký, hình dấu Đăng ký giao dịch bảo đảm E-learning & In-class training  
  0.1 a Nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai E-learning & In-class training  
  0.1 b Nhận biết các thủ đoạn giả mạo hình dấu của Văn phòng đăng ký đất đai E-learning & In-class training  
  0.6 6.3 QUY TRÌNH KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở E-learning & In-class training Nắm rõ quy trình kiểm tra xác thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, QSHNO
  0.1 6.3.1 Kiểm tra phôi in E-learning & In-class training  
  0.1 6.3.2 Kiểm tra đặc điểm bảo vệ E-learning & In-class training  
  0.1 6.3.3 Kiểm tra tẩy xoá, sửa chữa, thay trang E-learning & In-class training  
  0.1 6.3.4 Kiểm tra chữ ký E-learning & In-class training  
  0.1 6.43.5 Kiểm tra hình dấu E-learning & In-class training  
  0.1 6.3.6 Kiểm tra trang bổ sung E-learning & In-class training  
  1 6.4 THỰC HÀNH NHẬN BIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở E-learning & In-class training Ứng dụng các nội dung kiến thức, thực hành nhận biết và phân biệt giấy CNQSDĐ, QSHNO thật – giả cũng như thủ đoạn làm giả
  2.5 7 PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE E-learning & In-class training – Nắm bắt được các đặc điểm nhận biết,phôi in, phương pháp chống làm giả trên giấy Chứng nhận đăng ký xe
  – Nhận biết các thủ đoạn làm giả giấy đăng ký xe
  – Nắm rõ quy trình kiểm tra các loại giấy đăng ký xe
  – Ứng dụng các nội dung kiến thức, thực hành nhận biết và phân biệt giấy đăng ký xe thật – giả cũng như thủ đoạn làm giả
  0.4 7.1 ĐẶC ĐIỂM PHÔI IN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE E-learning & In-class training Nhận biết các đặc điểm bảo vệ, phôi in, phương pháp chống làm giả trên giấy đăng ký xe
  0.2 7.1.1 Phương pháp in Giấy chứng nhận đăng ký xe E-learning & In-class training  
  0.1 a Phương pháp in phôi Giấy chứng nhận đăng ký xe E-learning & In-class training  
  0.1 b Phương pháp in thông tin cá thể Giấy chứng nhận đăng ký xe E-learning & In-class training  
  0.2 7.1.2 Đặc điểm bảo vệ, nhận biết phôi in Giấy chứng nhận đăng ký xe E-learning & In-class training  
  0.6 7.2 CÁC THỦ ĐOẠN LÀM GIẢ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE E-learning & In-class training Nhận biết các thủ đoạn làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe và phương pháp nhận biết
  0.2 7.2.1 Làm giả toàn phần (Giả phôi in, giả hình dấu, giả chữ ký) E-learning & In-class training  
  0.2 7.2.2 Thủ đoạn tẩy xoá, thay trang E-learning & In-class training  
  0.2 7.2.3 Giả chữ ký, giả hình dấu cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe E-learning & In-class training  
  0.5 7.3 QUY TRÌNH KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE E-learning & In-class training Nắm rõ quy trình kiểm tra xác thực Giấy chứng nhận đăng ký xe
  0.1 7.3.1 Kiểm tra phôi in E-learning & In-class training  
  0.1 7.3.2 Kiểm tra đặc điểm bảo vệ E-learning & In-class training  
  0.1 7.3.3 Kiểm tra tẩy xoá, thay trang E-learning & In-class training  
  0.1 7.3.4 Kiểm tra chữ ký E-learning & In-class training  
  0.1 7.3.5 Kiểm tra hình dấu E-learning & In-class training  
  1 7.3 THỰC HÀNH NHẬN BIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE E-learning & In-class training Ứng dụng các nội dung kiến thức, thực hành nhận biết và phân biệt giấy chứng nhận đăng ký xe cũng như thủ đoạn làm giả
  0.5 8 TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning – Nắm được năng lực, ủa học viên sau khi tham gia đào tạo;
  – Nắm được mức độ đáp ứng về yêu cầu công việc đối với từng học viên;
  – Kiến nghị đối với Ngân hàng về đội ngũ nhân sự (Những học viên xuất sắc, đạt yêu cầu và những học viên không đạt yêu cầu).
  0.5 9 FEED BACK ĐÀO TẠO E-learning –  Đánh giá chất lượng đào tạo 360độ từ học viên, đội ngũ đào tạo, chuyên gia của chương trình;
  – Kiến nghị về chương trình đào tạo và những nội dung đề xuất
  0.5 10 TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ Others – Cấp chứng chỉ đối với học viên đáp ứng được đầu ra của chương trình đào tạo
  3 11 HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG Mentor – Giúp học viên ứng dụng thành thạo kiến thức được học trong chương trình đào tạo vào thực tế công việc
  17.1   TỔNG KẾT    

  QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  TRƯỚC ĐÀO TẠO

  • VietnamBankers đánh giá và khảo sát nhau cầu thông qua thực trạng, yêu cầu, tính chất công việc của CBNV.
  • Elearning và test trước đào tạo
  • Đánh giá hồ sơ, năng lực của CBNV
  • Báo cáo kết quả khảo sát trước đào tạo

  THỐNG NHẤT

  • Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo
  • Thời lượng/ Thời gian/Số lượng/ Địa điểm
  • Phương pháp phối hợp thực hiện tổng quan
  • Danh sách Học viên từng lớp

  CHUẨN BỊ

  • Làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tài liệu theo yêu cầu
  • Xây dựng kịch bản xuyên suốt đáp ứng mục tiêu
  • Huấn luyện nhóm giảng viên theo khung chương trình và kịch bản giảng đã thống nhất
  • Chuẩn bị sổ tay chi tiết, hệ thống công cụ, dụng cụ và bài tập mẫu cho từng học viên

  THỰC HIỆN

  • Thực hiện đào tạo
  • Elearning trên hệ thống VietnamBankers;
  • Woskshop thực hành
  • Số lượng lớp theo yêu cầu
  • Thời gian thưc hiện theo yêu cầu của Ngân hàng

  BÁO CÁO

  • Test năng lực sau đào tạo
  • Danh sách điểm test của Học viên
  • Báo cáo sau khóa học
  • Đánh giá lớp của giảng viên và học viên
  • Các học viên nổi trội
  • Các đề xuất khuyến nghị
  • Trao chứng chỉ/Chứng nhận
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  SAU ĐÀO TẠO

  • Sổ tay ứng dụng vào công việc
  • Chuyên gia hỗ trợ kèm cặp 24/07 trong vòng 2 tháng

  VÌ SAO CHỌN VIETNAMBANKERS?

  Chúng tôi thấu hiểu và luôn đồng hành cùng với khách hàng và học viên trên suốt chặng đường dài

  THẤU HIỂU

  Chúng tôi HIỂU RÕ những nguy cơ và thủ đoạn giả mạo tài liệu mà mỗi tổ chức, cá nhân có thể gặp phải

  KINH NGHIỆM

  Chúng tôi có KINH NGHIỆM với hàng nghìn khách hàng. Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trên 20 năm chuyên môn

  CHUYÊN NGHIỆP

  Đội ngũ nhân sự CHUYÊN NGHIỆP tận tâm và chất lượng dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế sẵn sàng phục vụ 24/7

  CÔNG NGHỆ

  Chúng tôi sở hữu CÔNG NGHỆ đào tạo hiện đại giúp học viên thực hành và tương tác hiệu quả trong suốt quá trình học

  SÁNG TẠO

  Chúng tôi không ngừng SÁNG TẠO và đổi mới để mang lại những trải nghiệm và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

  CAM KẾT

  Chúng tôi CAM KẾT đồng hành cùng khách hàng và học viên trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ

  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.

  Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ 90% thời lượng thực hành.

  HỆ THỐNG ELEARNING + BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

  Nội dung bài giảng điện tử (Elearning) theo chuẩn 5.0 trên hệ thống VietnamBankers LMS cho phép học viên kết nối học mọi lúc mọi nơi, tính ứng dụng cao và kết nối với giảng viên 24/07.

  Học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống VietnamBankers LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.

  HỌC LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC VIÊN

  VietnamBankers cung cấp đầy đủ sổ tay nghiệp vụ cho từng học viên bao gồm các nội dung nghiệp vụ chi tiết và những phần ghi chú (…) để học viên ghi lại những nội dung cần lưu ý trong quá trình workshop thực hành. Sổ tay nghiệp vụ là cuốn cẩm nang hướng dẫn học viên áp dụng những nội dung chương trình vào thực tế công việc và cung cấp những đầu mối cần hỗ trợ cho học viên sau khi hoàn thành chương trình.

  Ngoài ra, mỗi học viên tham gia workshop thực hành đều được cung cấp đầy đủ các công cụ, thiết bị và mẫu thực hành:

  • Kính hiển vi chuyên dụng có hệ thống đèn led;
  • Đèn UV có bước sóng 365 nm;
  • Các bài tập mẫu thực hành.

  BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  Báo cáo chương trình đào tạo gồm:

  • Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên
  • Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
  • 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
  • Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.

  Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:

  • Bảng điểm danh học viên của lớp học
  • Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS

  Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.

  KHÁCH HÀNG CỦA VIETNAMBANKERS

  VietnamBankers với mạng lưới hơn 2.000 khách hàng trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Thương mại dịch vụ… 

  VietnamBankers luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng, giúp cho nhiều Quý Khách hàng được sử dụng dịch vụ chất lượng nhất.

  HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

  CHÚNG TÔI SẴN SÀNG HỖ TRỢ

  Nhận tư vấn ngay

  • Gọi: 0888522885 – 0961230210
  • Thứ 2 – thứ 6: 08:00 – 18:00
  • Thứ 7: 08:00 – 12:00

  Hỗ trợ trực tiếp

  Tòa HPC Lanmark 105, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

  Kết nối