Vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô: Người sử dụng có thể bị xử lý hình sự

 

Văn bằng cử nhân giả do Đại học Đông Đô cấp cho các học viên. Ảnh: V.Dũng.
Văn bằng cử nhân giả do Đại học Đông Đô cấp cho các học viên. Ảnh: V.Dũng