Chương trình đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo” do VietnamBankers tổ chức tại Hà Nội ngày 07/01/2021

Ngày 07/01/2021, tại Lớp 08_HN, học viên Ngân hàng SCB Khu vực Hà Nội đang rất chăm chỉ và hào hứng để tiếp tục chương trình đào tạo ” PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CHỮ KÝ HÌNH DẤU VÀ TÀI LIỆU GIẢ MẠO” do Giảng viên thuộc bộ Công An giảng dạy.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi học:
 
 
#VietnamBankers