Cảnh báo việc giả mạo giấy tờ khi công chứng, chứng thực giấy tờ nhà đất

Để ngăn chặn tình trạng này, TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các đơn vị tăng cường các giải pháp phòng, chống giả mạo giấy tờ, chủ thể trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn.

Người dân muốn giao dịch nhà đất cần đến các phòng công chứng có uy tín. Ảnh minh họa

UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1582/UBND-NCPC gửi đến các đơn vị như: Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh, Hội công chứng viên TP Hồ Chí Minh, UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện cùng các Sở, ban, ngành liên quan về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống giả mạo giấy tờ, chủ thể trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn.

UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh về công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật (nói chung) và trong lĩnh vực tư pháp (nói riêng); đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm theo quy định pháp luật và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/6/2020 của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về công chứng, giao dịch dân sự, nhà đất, xử phạt vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi giả mạo giấy tờ, cá nhân; thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, tọa đàm, hội nghị giao ban về nghiệp vụ công chứng, chứng thực; kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên thực hiện đúng quy trình; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động chứng thực, công chứng.

Ngoài ra, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh cũng cần chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng Đề án tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực tại thành phố; phối hợp với các đơn vị, sở ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ yêu cầu lực lượng công an TP Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thực hiện chứng thực trong việc xử lý đối tượng giả mạo giấy tờ, chủ thể. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Quy chế phối hợp trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý đối với người có hành vi sử dụng giấy tờ giả, mạo danh người khác trong hoạt động công chứng, chứng thực.